- Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) zit in het basispakket;
- 10 uur per kalenderjaar, bij sommige aanvullende verzekeringen meer;
- Het is raadzaam vooraf contact op te nemen met uw verzekering.
- Het wettelijk vastgestelde eigen risico is van toepassing.
- Betaling d.m.v. een factuur wanneer er geen contract is met desbetreffende zorgverzekering. U kunt dan zelf uw factuur indienen bij de zorgverzekeraar.
- Behandeling is mogelijk met of zonder verwijzing (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie) van de (huis)arts. DTE screeningstijd van 15 minuten gaat dan van de 10 uur behandeltijd af.
- Bij het eerste bezoek neemt u de verwijzing, samen met uw inschrijfbewijs van de verzekering mee.

Download hier het screeningsformulier directe
toegankelijkheid ergotherapie of het verwijsformulier