Er wordt per kalenderjaar 10 uur ergotherapie uit de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van de verzekeraar en aanvullende verzekering worden er nog meer uren vergoed. De praktijk heeft met meerdere zorgverzekeraars een contract.
Wij raden u aan om zelf uw polis na te kijken voor de vergoeding van ergotherapie. De 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden jonger dan 18 jaar en vergoedingen vanuit het aanvullende pakket. Behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.
Wanneer er geen contract is worden onderstaande tarieven gehanteerd en ontvangt u de rekening die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekering krijgt u (een gedeelte van) de rekening vergoed;

Tarieven 2018
  • Screening (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie): € 17,50
  • Individuele zitting: intake, onderzoek en behandeling (per 15 min): € 17,50
  • Huisbezoektoeslag: € 27,00