Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over uw ergotherapeut. Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar bij de behandelend ergotherapeut, zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden.

Komt u er samen niet uit, dan bestaat er een mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie paramedici eerste lijn te Amersfoort. Er is een folder van Ergotherapie Nederland beschikbaar waarin, de klachtenprocedure wordt beschreven.

Kijk hiervoor op www.ergotherapie.nl